Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich


Przypominamy, że do odwołania  Doradcy Klienta kontaktują się na bieżąco z osobami zarejestrowanymi w celu:  przygotowania Indywidualnego Planu Działania, przedstawienia oferty pracy/stażu lub innej formy pomocy, monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania za pośrednictwem telefonu, e-maila oraz listownie.
 
Z UWAGI NA POWYŻSZE NIE MA KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA WIZYT CZY ZGŁASZANIA SIĘ NA WYZNACZONY TERMIN ZGŁOSZENIA PRZEZ OSOBY ZAREJESTROWANE W TUT. URZĘDZIE.

PROSIMY OCZEKIWAĆ NA KONTAKT ZE STRONY DORADCÓW KLIENTA!

 
HARMONOGRAM WIZYT LUB OBOWIĄZKOWEGO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
 
Lp. Termin ustalony dla klientów PUP na dzień: Kolejny termin, w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu przez pracownika PUP :
1. 12.04.2021r. 09.06.2021r.
2. 13.04.2021r. 09.06.2021r.
3. 14.04.2021r. 10.06.2021r.
4. 15.04.2021r. 10.06.2021r.
5. 16.04.2021r. 14.06.2021r.
6. 19.04.2021r. 15.06.2021r.
7. 20.04.2021r. 16.06.2021r.
 

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. REJESTRACJI
 
Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje, że preferowaną formą rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy  jest forma elektroniczna za pośrednictwem portalu 
www.praca.gov.pl

W przypadku konieczności dokonania rejestracji w formie papierowej  niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Ewidencji i Świadczeń.

Dział Ewidencji i Świadczeń:
  • 604 178 821
  • (32) 288 69 73, numery wewnętrzne: 122, 117 i 124
     

 

 

Informacje  dla pracodawców i przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej:
https://piekaryslaskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
 
Komunikaty dotyczące ogłaszania naborów będą się pojawiać na stronie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich oraz w dziale Aktualności

Nagłówek

Najważniejsze aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę