Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REJESTRACJI
 
Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich przypomina, że preferowaną formą rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy jest forma elektroniczna za pośrednictwem portalu 
www.praca.gov.pl

 

Nagłówek

Najważniejsze aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Jak wnosić pisma do Urzędu

W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 05.10.2021r., Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania oraz zażalenia) wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu:

Podania wnosi się:

  • w postaci elektronicznej - na adres do doręczeń elektronicznych (www.praca.gov.pl /e-PUAP: /puppiekary/SkrytkaESP);
  • na piśmie -  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. J. Popiełuszki 14;
  • na piśmie - w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30.

UWAGA: Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (tj. e-mail) pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna: art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późń. zm.)

Jednocześnie informujemy, że stan zagrożenia epidemiologicznego zakończył się z dniem 30.06.2023r.

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza - www.epuap.pl
adres skrzynki podawczej: /puppiekary/SkrytkaESP 

- Pismo ogólne do Urzędu - www.praca.gov.pl 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę