Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich


W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich od dnia 18.03.2020r. całkowicie wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.
 
WSZYSCY KLIENCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY OBSŁUGIWANI SĄ W FORMIE KONTAKTU TELEFONICZNEGO, ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB PORTALU PRACA.GOV.PL

 
W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 


 

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca 2020r. wprowadza się następujące zamiany w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:

- WSZYSCY KLIENCI PUP OBSŁUGIWANI SĄ PRZEDE WSZYSTKIM W FORMIE KONTAKTU TELEFONICZNEGO, ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB PORTALU PRACA.GOV.PL

- nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w dniach 16-17.03.2020r. NIE ULEGA ODWOŁANIU. Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15.00 na stanowisku Informacji (wejście od strony południowej, przez mostek). Prosimy Wnioskodawców o rzetelne przygotowanie wniosków i załączenie wszelkich niezbędnych załączników, gdyż na etapie składania wniosku nie będzie możliwości jego weryfikacji;

- WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA ZOSTAJĄ NABORY WNIOSKÓW NA:
SZKOLENIA INDYWIDUALNE, STAŻE, BONY ZASIEDLENIOWE, PRACE INTERWENCYJNE, REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYNAGRODZENIA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY;

- WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA zostaje zawieranie wszystkich umów cywilno – prawnych;

PRZYPOMINAMY, ŻE:

- zgłoszenia krajowych ofert pracy można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wnioski o zezwolenie na pracę sezonową na terytorium RP oraz oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy należy składać drogą elektroniczną przez portal www.praca.gov.pl

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU www.praca.gov.pl

PROSIMY O OGRANICZENIE OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W URZĘDZIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
Obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy odbywa się tylko przy stanowisku Informacji, w poczekalni CAZ (wejście od strony południowej - przez mostek)


Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich www.piekaryslaskie.praca.gov.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
stacjonarne:
(32) 381 58 91, (32) 381 58 92, (32) 288 69 73

komórkowe:
604 178 821, 604 178 829,
530 240 814, 530 272 579,
530 242 960, 530 271 363,
792 003 929


Powyższe zmiany będą obowiązywać, aż do odwołania.
 
Załączniki
Komunikat MRPiPS.pdf (pdf, 383 KB)

Nagłówek

Najważniejsze aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę